Qualtrack

Osiguranje kvalitete ključan je proces za Ustanove za obrazovanje odraslih kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje njihovih obrazovnih programa i usluga. Upitnik za samoevaluaciju vrijedan je alat koji institucijama omogućuje prikupljanje podataka, utvrđivanje područja za poboljšanje i donošenje informiranih odluka za poboljšanje kvalitete obrazovanja koje pružaju. Ova metodologija opisuje korake i postupke za provođenje samoprocjene pomoću upitnika za samoprocjenu.

 

Pokretanje procesa evaluacije uključuje:

  • odluku o provođenju evaluacijske procjene s velikom predanošću uprave, uključujući internu odluku o ciljevima i svrhama evaluacije,
  • raspodjelu zadataka i odgovornosti unutar tima za kvalitetu, te
  • odluku o vremenu i resursima dodijeljenim procesu.

 

Kada institucija odluči provesti evaluaciju, započet će sa samoprocjenom koja se temelji na upitniku i dostupna je na mreži na platformi Qualtrack. Tim za kvalitetu trebao bi uspostaviti koordinacijske sastanke kako bi se proces nastavio.

Upitnik za samoprocjenu sadrži pitanja u šest glavnih kategorija: Zahtjevi za upis, Institucionalna pozadina, Predavači i edukatori, Učinkovitost obrazovnog procesa, Okruženje za učenje, Usluge za polaznike.

  1. Prvi set pitanja služi kao kriterij za pristup u proces evaluacije. Pretpostavlja se da će evaluaciju provoditi tipične obrazovne institucije koje imaju određenu povijest i vlastite prostore.
  2. Pitanja o institucionalnoj pozadini služe kako bi se osiguralo da institucija ima jasnu viziju, poštuje neke temeljne moralne vrijednosti i načela dobrog ponašanja te da ima unutarnje i vanjske komunikacijske procese.
  3. U kategoriji Predavači i edukatori procjenjivat će se udio predavača s posebnim kvalifikacijama za nastavne aktivnosti (dokumentirano prema opisanom standardu, npr. kvalifikacijski ispit, državni ispit iz relevantnih područja, potvrda sa stručnog predmeta za razvoj nastavničkih kompetencija i sl.) unutar odgojno-obrazovne ustanove, kao i podrška razvoju predavača od strane odgojno-obrazovne ustanove. Ocjenjivat će se i povezivanje edukacijskog programa prema zahtjevima korisnika s praktičnom provedbom nastave ili sposobnošću predavača da kontinuirano provjeravaju razvoj kompetencija polaznika edukacije.
  4. Mjeri se učinkovitost odgojno-obrazovnog procesa i on je usmjeren na sam tijek obrazovanja, posebno sa stajališta analize obrazovnih potreba, prilagodbe obrazovne ponude potrebama polaznika i rezultatima analize, sposobnosti provjere ostvarenja ciljeva postavljenih u obrazovnoj ponudi, sposobnosti izrade obrazovnih razvojnih planova na zahtjev polaznika, omogućavanja održavanja razine znanja polaznika nakon završetka tečaja i sl.
  5. Okruženje za učenje sastavni je dio nastave te ga stoga mora osigurati odgojno-obrazovna ustanova odgovarajuće kvalitete, u smislu tehničke i informatičke opreme te didaktičkih alata. Vrednovat će se prostorije u kojima se odvija nastava, kao i, primjerice, izvorni materijali za potporu nastavi (samostalno izrađeni ili s navedenim autorstvom), oprema u učionici, oprema koja odgovara prirodi nastave, uporaba multimedijalnih didaktičkih pomagala itd.
  6. Pristup korisnika (Usluge korisnicima) obrazovnih ustanova ocjenjuje se uglavnom sa stajališta fleksibilnosti i udobnosti za korisnika. Ovaj kriterij uključuje širinu i dostupnost edukacijske ponude, postojanje kontakt osoblja i kvalificiranog osoblja za edukacijsko savjetovanje, mogućnost brze provedbe tečajeva objavljenih u ponudi, a to je na mjestu i vremenu prilagođeno željama korisnika, mogućnost pružanja drugih usluga u vezi s edukacijskim aktivnostima i sl.

 

Glavna pitanja formulirana su kao da / ne pitanja. Postoje i potpitanja koja traže više detalja, kao što je opis određene prakse ili procesa. Također se očekuje da će pružiti dokaze koji podupiru odgovore – priložiti dokument ili poveznicu na internetsku stranicu na kojoj se takve informacije mogu pronaći. Neka pitanja mogu se pojaviti dva puta u upitniku. To je samo kako bi se osiguralo da su standardi jasno navedeni.

Institucija otvoreno i iskreno odgovara na sva pitanja imajući na umu da svi odgovori moraju biti utemeljeni i dokumentirani te na kraju predstavljeni vanjskom ocjenjivaču.

Proces evaluacije nije namijenjen izazivanju dodatnog administrativnog opterećenja za instituciju, tako da nema potrebe za pripremom dodatnih dokumenata ili uspostavom dodatnih procesa. Od institucije se samo očekuje da pokaže kako se nešto ostvaruje u praksi. 

Naravno, u nekim slučajevima institucija će morati promijeniti neke od svojih internih procesa ili uvesti nove. Priprema za samoprocjenu i ispunjavanje upitnika stoga može potrajati nekoliko tjedana, ovisno o iskustvu institucije s takvim postupcima i usklađenosti s procesima.

Nakon što je proces završen i upitnik zadovoljavajuće ispunjen, dostavlja se online rejting instituciji. Sljedeća faza je posjet vanjskog procjenitelja ili ocjenjivača.

 

 

Kontinuirano praćenje i pregled

Razlog evaluacije i samoprocjene u Ustanovama za obrazovanje odraslih je uspostavljanje kontinuiranog procesa usmjerenog na poboljšanje kvalitete obrazovanja.

Institucija bi zatim trebala izraditi akcijski plan koji se temelji na utvrđenim pitanjima i preporukama vanjskih evaluatora. Trebao bi redovito pratiti napredak provedenih mjera. Preporučljivo je provoditi povremene samoprocjene kako bi se pratila poboljšanja i identificirala nova područja za poboljšanje kvalitete.