Qualtrack

Praha, 15. dubna 2024 – Mezinárodní konference QUALTRACK, která se konala v Praze, svedla dohromady odborníky, tvůrce politik a praktiky z celé Evropy, aby diskutovali o zásadní důležitosti zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých. Akce, která byla vyvinuta díky společnému úsilí partnerů z pěti zemí s podporou programu Erasmus+, předvedla inovativní rámec QUALTRACK a jeho potenciál proměnit vzdělávání dospělých.

Hlavní řečníci z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Řecka a Itálie se podělili o své postřehy a zkušenosti o systémech a iniciativách zajišťování kvality ve svých zemích. Jitka Chrtková, poradkyně ministra práce a sociálních věcí ČR, zdůraznila zásadní roli odborného vzdělávání při adaptaci na rychle se měnící trh práce. Monika Měšťanová, vedoucí oddělení odborného a dalšího profesního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vyzdvihla závazek vlády zlepšovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání a podporovat kulturu neustálého zlepšování.

Ildikó Pathóová, vedoucí oddělení vzdělávání dospělých na slovenském ministerstvu školství, výzkumu, vývoje a mládeže, poskytla přehled navrhované legislativy o vzdělávání dospělých na Slovensku se zaměřením na slovenský kvalifikační rámec a národní soustavu kvalifikací. Antonela Marjanušić z Chorvatska diskutovala o pokroku země v zajišťování kvality a zavedení systému mikrocertifikátů, zatímco Iliana Spyridonos z Řecka představila rozsáhlý rámec pro zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých. Andrea Filippo Calabria z CEIPES v Itálii se zabýval výzvami, jimž čelí italský systém vzdělávání dospělých, a navrhl komplexní strategie pro zlepšení základních dovedností a sladění politik odborného vzdělávání a přípravy s ostatními nabídkami vzdělávání.

Viola Pinzi, projektová manažerka Evropské asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA), prozkoumala integraci zajišťování kvality do vzdělávání dospělých prostřednictvím projektu RALExILA, přičemž zdůraznila zásadní roli zajišťování kvality napříč vzdělávacími sektory.

Součástí konference byla také podrobná prezentace frameworku QUALTRACK od Miroslava Parvoniče z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Rámec, navržený tak, aby byl přístupný, praktický a zaměřený na neustálé zlepšování, poskytuje institucím jasný plán, jak prokázat svůj závazek k dokonalosti ve vzdělávání dospělých. Konference byla zakončena panelovou diskusí o získaných zkušenostech a budoucích směrech zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých.

„Mezinárodní konference QUALTRACK se setkala s mimořádným úspěchem a spojila odborníky z celé Evropy, aby se podělili o své znalosti a zkušenosti v oblasti zajišťování kvality vzdělávání dospělých,“ uvedla Jana Brabcová, prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. „Věříme, že rámec QUALTRACK má potenciál změnit způsob, jakým přistupujeme ke kvalitě ve vzdělávání dospělých, a zajistit, aby vzdělávání zůstalo relevantní, efektivní a dostupné pro všechny.“

Fotografie z konference